Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος Franchise
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
Τηλ. Επικοινωνίας *
Μορφωτικό Επίπεδο:
Επαγγελματική Εμπειρία
Έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν με επιδιόρθωση υποδημάτων?
Έχετε να προτείνετε κάποιο πόστο (κατάστημα)?
Περιοχές ενδιαφέροντος
A:
B:
Γ:
----------------------------